• [ 点薬 ]

  / ĐIỂM DƯỢC /

  n

  thuốc nhỏ mắt
  nhỏ mắt
  目薬を点薬する :Nhỏ thuốc nhỏ mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X