• Kỹ thuật

    [ D-A変換 ]

    bộ chuyển đổi các tín hiệu số thành tín hiệu tỷ biến [digital-to-analog conversion]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X