• [ 出かける ]

  n

  rời khỏi
  ra
  đăng trình

  [ 出掛ける ]

  v1

  ra khỏi nhà/đi ra khỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X