• Tin học

  [ デモ版 ]

  phiên bản giới thiệu [demo version]
  Explanation: Một đoạn giới thiệu hình động, hoặc một phiên bản duyệt trước của một chương trình máy tính, được phân phối miễn phí nhằm để cho các khách hàng làm quen với các tính năng của chương trình đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X