• Tin học

    [ 電界効果トランジスタ ]

    Tranzito hiệu ứng trường (FET) [Field-Effect Transistor/FET]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X