• Kỹ thuật

    [ 電解質溶液 ]

    dung dịch điện phân/dung dịch điện giải [electrolytic solution]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X