• Kỹ thuật

    [ 電気的特性 ]

    đặc tính điện [electrical characteristic(s)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X