• [ 電気で動く ]

  / ĐIỆN KHÍ ĐỘNG /

  exp

  chạy bằng điện
  バッテリーに蓄えられた電気で動く :Chạy bằng điện dự trữ trong pin.
  電気で動く道具 :Dụng cụ chạy bằng điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X