• [ 電気スタンド ]

  / ĐIỆN KHÍ /

  n

  đèn bàn
  床用電気スタンド :Đèn bàn đặt dưới sàn nhà
  電気スタンドをつけた。 :Tôi đã bật đèn bàn rồi đấy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X