• [ 電子殻 ]

  / ĐIỆN TỬ XÁC /

  n

  Vỏ điện tử
  電子殻構造 :Cấu tạo vỏ điện tử.
  価電子殻 :Vỏ điện tử hóa trị.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X