• [ 電信機 ]

  n

  điện đài

  [ 電信機 ]

  / ĐIỆN TÍN CƠ /

  n

  máy điện tín
  携帯電信機 :Máy điện tín di động
  印字電信機 :Máy điện tín ghi chữ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X