• Kỹ thuật

    [ 電磁誘導 ]

    cảm ứng điện từ [electro magnetic induction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X