• Tin học

    [ 伝送遅延変動 ]

    biến thiên trễ truyền [transmission delay variation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X