• Tin học

    [ 伝送ブロック終結 ]

    kết thúc khối truyền (ETB) [end of transmission block (ETB)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X