• Kỹ thuật

    [ 伝達機構 ]

    cơ cấu dẫn động [Transmission mechanism]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X