• Kỹ thuật

    [ 電流容量 ]

    dung lượng dòng điện [current-carrying capacity]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X