• Kinh tế

  [ 電話による販売 ]

  việc bán hàng qua điện thoại [telephone sellingtelephone sales (BUS)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X