• Tin học

    [ データ暗号化規格 ]

    chuẩn nén dữ liệu DES [data encryption standard (DES)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X