• Tin học

    [ データ抽象化 ]

    sự trừu tượng hóa dữ liệu [data abstraction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X