• [ 東欧 ]

  n

  Đông Âu
  かつての東欧には、国内の競争も国際的な競争も存在しなかった。 :Đã không có những cuộc đấu tranh trong nội bộ cũng như từ bên ngoài ở Đông Âu cũ
  EU参加を東欧へ拡大する :Mở rộng thành viên EU tới các cộng đồng Đông Âu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X