• [ 答辞する ]

  n

  đáp từ

  [ 統治する ]

  n

  đô hộ
  chủ trì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X