• Tin học

    [ 等時性通信 ]

    liên lạc đẳng thời [isochronous communication]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X