• Kinh tế

  [ 当日物 ]

  hàng giao nhận ngay [Cash]
  Category: Giao dịch [取引]
  Explanation: 当日約定、当日資金受渡しの取引
  'Related word': cash-start 物

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X