• [ 投石機 ]

  / ĐẦU THẠCH CƠ /

  n

  máy lăng đá/máy bắn đá/máy phóng đá
  強力な投石機 :máy lăng đá mạnh
  大投石機 :máy bắn đá loại lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X