• [ 登録済 ]

  / ĐĂNG LỤC TẾ /

  n

  đã đăng ký
  登録済みのマスコミ関係者_名によって行われる取材 :bài phóng sự được tiến hành do nhóm ~ người có liên quan đến các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng ký
  登録済みの電話帳にデータを追加する :điền thêm thông tin/dữ liệu vào sổ điện thoại đang có

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X