• [ 得意満面 ]

  / ĐẮC Ý MÃN DIỆN /

  n

  khuôn mặt đắc ý/khuôn mặt đắc thắng
  得意満面で~を空中に振り回す :vẫy tay với ~ một cách đắc ý
  得意満面の顔をしている :có khuôn mặt đắc ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X