• [ 特捜 ]

  / ĐẶC SƯU /

  n

  Sự khảo sát đặc biệt
  東京地検特捜部 :tổ điều tra ở văn phòng công tố công cộng hạt Tokyo

  [ 特装 ]

  / ĐẶC TRANG /

  n

  sự trang bị đặc biệt
  特装車 :Xe được trang bị đặc biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X