• [ 特徴量 ]

  / ĐẶC TRƯNG LƯỢNG /

  n

  giá trị đặc trưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X