• [ 溶け込む ]

  v5m

  tan vào/hòa tan vào/chảy vào
  hòa nhập
  Ghi chú: chỉ sự hòa nhập với con người, môi trường, tập quán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X