• [ 土地改革 ]

  / THỔ ĐỊA CẢI CÁCH /

  n

  sự cải cách ruộng đất
  非暴力的に土地改革を進める :cuộc cải cách ruộng đất không dùng đến bạo lực
  政府の土地改革プログラム :chương trình cải cách ruộng đất của chính phủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X