• Kinh tế

  [ 取消不能不確認信用状 ]

  (thư) tín dụng không hủy ngang không xác nhận [irrevocable unconfirmed (letter of) credit]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X