• Kinh tế

  [ 取立手数料 ]

  phí thủ tục nhờ thu/phí nhờ thu [collection commission/collecting charges]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X