• Tin học

    [ 同義性 ]

    đồng nghĩa/tính đồng nghĩa [synonymy/synonymity]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X