• Kỹ thuật

    [ 動的弾性率 ]

    suất đàn hồi động [dynamic modulus]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X