• Tin học

  [ ドット印字装置 ]

  máy in ma trận điểm/máy in kim [dot (matrix) printer/matrix printer]
  Explanation: Loại máy in gõ, tạo nên các văn bản và đồ hình bằng cách gõ các dấu kim lên băng mực theo một hình mẫu (ma trận) gồm nhiều điểm.///Máy in kim có tốc độ tương đối nhanh nhưng hình in ra nói chung chất lượng kém vì hình dạng ký tự không liền nét. Một số loại máy in kim sử dụng 24 kim thay vì 9 kim như loại cũ, để nâng cao chất lượng in. Nhiều loại máy in kim hiện nay có chế độ chữ gần như chữ thật ( near-letter-quality-NLQ) bằng cách cho đầu in quét nhiều lần trên một dòng, làm lệch một chút các chấm với nhau, để tạo nên ký tự có nét liền hơn. Máy in kim không có khả năng in được nhiều phông chữ. Các máy in loại này đồng thời cũng gây tiếng ồn lớn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X