• [ 怒鳴る ]

  / NỘ MINH /

  v5r

  gào lên/hét lên
  怒鳴らなくたって聞こえるよ: không cần phải hét lên tôi cũng nghe thấy anh nói

  n

  n

  la hò

  n

  la lối

  n

  tru tréo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X