• [ 内検 ]

  / NỘI KIỂM /

  n

  sự kiểm tra sơ bộ/sự xem xét trước

  [ 内見 ]

  / NỘI KIẾN /

  n

  Việc kiểm tra bên trong/việc khám xét sơ bộ
  内見する :nhìn theo quan điểm cá nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X