• [ 内容証明 ]

  / NỘI DUNG CHỨNG MINH /

  n

  giấy chứng nhận những thứ được đựng trong bưu phẩm
  内容証明付き郵便 :bưu phẩm kèm theo giấy chứng nhận bên trong hàng gửi
  内容証明付き郵便で解約の通知をする :Thông báo việc hủy bỏ thông qua thư chứng nhận những thứ đựng bên trong bưu phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X