• [ 流し板 ]

  / LƯU BẢN /

  n

  Giá để úp bát đĩa
  Ghi chú: đây là tấm để nghiêng cho bát đĩa nhanh ráo nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X