• [ 流れ弾 ]

  n

  đạc lạc

  [ 流れ弾 ]

  / LƯU ĐÀN /

  n

  Viên đạn lạc/viên đạn bị sai đích
  流れ弾に当たる :Bị bắn trúng bởi viên đạn lạc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X