• [ 宥める ]

  v1, vt

  an ủi/khuyên/khuyên giải/dỗ dành
  子供を宥める: dỗ dành trẻ con

  n

  ru ngủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X