• [ 捺印 ]

  / NẠI ẤN /

  n

  con dấu
  条件付き捺印証書用の預金口座を開く :Mở tài khoản ngân hàng mà có dùng giấy giao kèo
  一方の当事者が作成した捺印証書 :giấy đã đóng dấu được 1 bên đương sự soạn thảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X