• []

  n

  trào lưu
  時代の波: trào lưu thời đại
  sóng (điện)
  音の波: sóng âm thanh
  sóng
  波が高い: sóng to
  nhăn (da)
  老いの波: vết nhăn của người già
  làn sóng

  []

  / TỊNH /

  n

  trung bình / bình thường
  彼は並みの学生じゃない. :Anh ta chẳng qua chỉ là một học sinh trung bình.
  彼女は並みのピアニストではない. :Cô ấy không phải là một nghệ sĩ piano bình thường đâu.
  cái thông thường/cái phổ biến
  ~するために並々ならぬ苦労をする :Cố gắng vất vả hơn bình thường
  並々ならぬ努力とやる気が要求される :Đòi hỏi sự nỗ lực và sự say mê hơn bình thường
  bình thường/phổ thông
  並の値段: giá trung bình

  n-suf

  giống/như/tương đương
  家族並みに取り扱う: đối xử như những người trong nhà

  n-suf

  mỗi
  月並: mỗi tháng
  軒並: mỗi một hộ

  [ 並み ]

  n-suf

  mỗi
  giống
  新緑の山並み :Dãy núi xanh tươi
  地平線からそそり立つ山並み :Các dãy núi mọc sừng sững từ phía chân trời

  n

  hạ đẳng
  やっと人並みに生活しています. :Chúng tôi đang sống như dân thường

  n

  sự bình thường/sự phổ thông
  並みの肉 :Thịt loại trung bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X