• [ 縄跳び ]

  n

  trò nhảy dây/sự chơi nhảy dây
  縄跳びうまいわね。 :Bạn chơi dây nhảy dây giỏi nhỉ
  縄跳び競走 :Cuộc thi nhảy dây

  [ 縄飛び ]

  n

  nhảy dây

  [ 縄飛び ]

  / THẰNG PHI /

  n

  Trò chơi nhảy dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X