• [ 二極真空管 ]

  / NHỊ CỰC CHÂN KHÔNG QUẢN /

  n

  Điôt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X