• [ 憎む ]

  / TẮNG/

  n

  chán ghét

  v5m

  ghét/ghê tởm/căm hờn/căm ghét
  不正を憎む: căm ghét sự bất chính

  v5m

  oán giận

  v5m

  oán hận

  v5m

  oán hờn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X