• [ 二元論 ]

  / NHỊ NGUYÊN LUẬN /

  n

  Thuyết nhị nguyên (triết học)
  Ghi chú: theo thuyết này mọi sự vật đều tồn tại theo 2 yếu tố (nguyên lý) đối lập nhau . Chẳng hạn như ánh sáng và bóng tối, mặt trời và mặt trăng, lượng và chất, hiện tượng và bản thể, thiện và ác v.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X