• Kinh tế

  [ 二項選択 ]

  câu hỏi có hay là không/câu hỏi phân đôi [yes-or-no questiondichotomous question (RES)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X