• Kinh tế

  [ 荷敷F.O.B ]

  F.O.B san hàng [free on board and trimmed ( f.o.b. trimmed)]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X