• Tin học

    [ 二地点同接続 ]

    kết nối điểm-điểm [point-to-point connection]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X